انسان دانا به جاي آن كه در انتظار يك فرصت خوب در زندگي بنشيند

خود آن را به وجود مي آورد 

  

  

دانلود مجموعه سوالات نهايي

زبان فارسي 

سال سوم متوسطه

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي بازديد از سايت  بهتر است از مرورگر firefox استفاده كنيد (دريافت آخرين نسخه) 

درصورت استفاده از مرورگر Internet Explorer از آخرين نسخه آن استفاده نماييد.

 

 

  سايت هاي مرتبط :

                                                  مركز نوآوري هاي آموزشي مرآت

                                                  گزينه 2

                                                  نوجوان ها

                                                  مركز سنجش آموزش و پرورش 

                                                                         سايت خبري كنجكاو 

                                                  سايت آموزش تعاملي

 

 

 

 ليست تلفن هاي داخلي مقطع دبيرستان