نازد به خودش خدا كه حيدر دارد / درياي فضائلي مطهر دارد

همتاي علي نخواهد آمد والله / صد بار اگر كعبه ترك بردارد

عيد غدير خم مبارك باد

 

 

فصل مهر ، فصل رويش جوانه هاي اميد، فصل خواندن و نوشتن، از راه رسيد،

فصل مهر ، فصل آشنايي با خدا، فصل خوشه چيني ستاره ها 

مبارك 

 
 

 

 

 

 

 

براي بازديد از سايت  بهتر است از مرورگر firefox استفاده كنيد (دريافت آخرين نسخه) 

درصورت استفاده از مرورگر Internet Explorer از آخرين نسخه آن استفاده نماييد.

 

 

  سايت هاي مرتبط :

                                                  مركز نوآوري هاي آموزشي مرآت

                                                  گزينه 2

                                                  نوجوان ها

                                                  مركز سنجش آموزش و پرورش 

 

 

 

 

 

 ليست تلفن هاي داخلي مقطع دبيرستان